Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an

NDO - Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026. 
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 22/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 22/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, sáng 22/5, Quốc hội khóa XV tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội và kết quả phiếu xin ý kiến về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thực hiện việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua hình thức biểu quyết điện tử, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết với 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95.48% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 463/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95.07% tổng số đại biểu Quốc hội.