Long An xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện

NDO - Trong 2 ngày 11 và 12/10, tại Long An diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có 220 đại biểu đại diện cho gần 23.000 hội viên trên địa bàn tỉnh Long An tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An Nguyễn Văn Kìa cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 23.000 hội viên, trong đó, có 1.327 hội viên nữ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức thực hiện thành công nhiều phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi như: Mô hình 5 hộ khá, giàu hỗ trợ 1 hộ cận nghèo; 10 hộ khá, giàu hỗ trợ 1 hộ nghèo trồng bưởi da xanh, trồng chanh không hạt… góp phần nâng cao đời sống hội viên vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu.

Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp 84 viên vào Đảng; xây dựng 2 câu lạc bộ doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp tỉnh, huyện; 2 công ty nghĩa tình đồng đội cấp tỉnh, huyện; 29 doanh nghiệp cựu chiến binh, 11 hợp tác xã, 159 tổ hợp tác, 45 gia trại, 39 câu lạc bộ doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi; vận động hội viên đóng góp quỹ hội được hơn 41 tỷ đồng cho hội viên vay vốn không lãi suất, đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình; vận động các mạnh thường quân xây dựng 119 cầu giao thông nông thôn…

Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An tập trung thực hiện các khâu đột phá: Củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của các cấp Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, bảo đảm đạt các chỉ tiêu đề ra; tập trung hỗ trợ hội viên giúp nhau giảm nghèo bền vững. Xây dựng mỗi hội viên là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng thực các công trình trọng điểm và các chương trình đột phá của tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải yêu cầu, Hội Cựu chiến binh Long An cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Hội.

Các cấp Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, đồng chí Nguyễn Văn Kìa tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.