Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác Ký kết hợp tác.

Ký kết hợp tác triển khai các giải pháp xanh bảo vệ môi trường

Ngày 23-2, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP Hồ Chí Minh”. 

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan - Jurin Laksanawisit. (Ảnh: The Nation Thailand)

Thái Lan đẩy nhanh quá trình ký kết RCEP

Ngày 17-11, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết, Chính phủ nước này đang đẩy nhanh các quá trình để Quốc hội phê chuẩn việc ký kết Hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) từ tháng 2-2021, nhằm mở đường cho việc phê chuẩn toàn bộ trong năm 2021.