Đại học Đà Nẵng khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết hơn 180 tỷ đồng

Sáng 15/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà làm việc Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật và Nhà học tập và thực hành, thí nghiệm Khoa Y-Dược, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng (giai đoạn 2018-2020).
0:00 / 0:00
0:00
Đại học Đà Nẵng khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng.
Đại học Đà Nẵng khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng.

Đây là dự án đầu tư được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2020, với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn tự bổ sung của Đại học Đà Nẵng.

Các công trình được triển khai theo Quy hoạch Phân khu 1/2000 của Khu Đô thị đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số số 986/QĐ-TTg ngày 9/7/2020), xây dựng tại Hòa Quý-Điện Ngọc (thuộc Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng).

Hai công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng gồm Nhà làm việc của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, có quy mô công trình dân dụng cấp II, 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 6.950m2; Nhà học tập và thực hành, thí nghiệm của Khoa Y-Dược, có quy mô công trình dân dụng cấp II, 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 8.127m2.

Đại học Đà Nẵng khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết hơn 180 tỷ đồng ảnh 1

Lễ khánh thành Nhà học tập và thực hành, thí nghiệm của Khoa Y-Dược, Đại học Đà Nẵng.

Dự án hoàn thành và được đưa vào sử dụng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của Đại học Đà Nẵng cũng như các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc, đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành, thí nghiệm của người học và làm việc của cán bộ, giảng viên.

Các công trình góp phần tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ..., cũng như hỗ trợ triển khai mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng.