Khuyến khích sáng tác văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025

NDO - Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã ra Quyết định số 2898/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2030).
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh trong phim "Người trở về" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. (Ảnh: Đoàn làm phim)
Cảnh trong phim "Người trở về" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Theo Quyết định, Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian". Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, đồng thời thu hút phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới các ngày kỷ niệm lớn.

Kế hoạch gồm 6 nội dung trọng tâm: Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" (đầu tháng 12/2022); Các văn nghệ sĩ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" (từ tháng 12/2022-9/2023); Tổ chức Trại sáng tác cho 45-50 tác giả có đề cương các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" (dự kiến trong 7 ngày, vào giữa tháng 9/2023); Lựa chọn, công bố từ 30-35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật-đợt 1 (đầu tháng 10/2023); Xuất bản, chuyển thể và dàn dựng từ 30-35 đề cương thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng (từ tháng 10/2023-12/2024); Đánh giá, tổng kết dự kiến (ngày 3/2/2025).

Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật bảo đảm đúng mục đích yêu cầu đề ra. Sự hỗ trợ, chung tay của các cấp các ngành, các Hội chuyên ngành, các văn nghệ sĩ để Kế hoạch Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tốt.