Khi quyền làm chủ được phát huy

Tăng công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Những cách làm ấy đang được nhiều cơ quan, đơn vị của Hà Nội thực hiện để đưa quy chế dân chủ thực sự phát huy hiệu quả, tạo đồng thuận ngay từ cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại quận Bắc Từ Liêm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại quận Bắc Từ Liêm.

Là địa bàn phát triển nhanh, có nhiều dự án phải giải phóng mặt bằng, tuy nhiên trong thời gian qua, phường Xuân La (quận Tây Hồ) không để xảy ra khiếu kiện, trở thành điểm “nóng”.

Đồng thuận từ cơ sở

Có được kết quả đó, theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Mạnh Tiến, nhờ phường đã vận dụng hiệu quả quy chế dân chủ. Từ đầu năm 2022 đến nay tất cả 17 tổ dân phố hoàn thành tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, với 217 ý kiến tham gia ý kiến đóng góp. Tỷ lệ hộ dân được phát phiếu xin ý kiến đạt tỷ lệ 98,9% đã tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Tại phường Nhật Tân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, từ đó có tác dụng ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực…, góp phần giúp phường xây dựng thành công mô hình “phường văn hóa” và đang tiến tới “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trong giai đoạn 2020-2025.

Tại quận Bắc Từ Liêm, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận được duy trì và thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, triển khai Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quận đã thực hiện nghiêm việc phải công khai thông tin dự án để người dân trong diện thu hồi đất được biết, được tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra. Các dự án phải giải phóng mặt bằng cơ bản đều thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ tới từng người dân trong diện thu hồi đất.

Công tác cán bộ, như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc và phát huy dân chủ, thông qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao.

Ở khối các sở, ngành, quy chế dân chủ cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Công tác cán bộ, như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc và phát huy dân chủ, thông qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực phấn đấu trong toàn đơn vị.

Thiết thực, hiệu quả hơn

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ thành phố, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được các cấp chính quyền, cơ quan tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, đã phát huy đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân. Nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng được nâng lên.

Đáng chú ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai tại toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn. Ý thức trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản được nâng lên. Việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc thực hiện.

Ở cấp thành phố, lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động. Đối với cấp huyện đã tổ chức 41 hội nghị đối thoại đột xuất, bốn hội nghị đối thoại định kỳ; cấp xã tổ chức được 87 hội nghị đối thoại định kỳ và 261 hội nghị đối thoại đột xuất... Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố cũng phối hợp tốt với tổ dân vận và chính quyền cùng cấp triển khai công tác hòa giải ngay từ cơ sở, giúp giảm đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai tại toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, các cơ sở trên địa bàn thành phố đã tiến hành hòa giải thành công 1.402/1.888 vụ việc (đạt 74,25%), góp phần quan trọng hạn chế khiếu nại tố cáo, tạo đồng thuận từ cơ sở.

Tại các cuộc kiểm tra quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị gần đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, đây là những cách làm cần đẩy mạnh, phát huy. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, qua đó phát huy dân chủ gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đưa quy chế dân chủ ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.