Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà:

Khẩn trương thực hiện hiệu quả tái cấu trúc sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn

NDO - Khẳng định Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu đối với từng lĩnh vực kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, thời gian tới sẽ tập trung giải quyết một cách đồng bộ liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện, trong đó cần khẩn trương thực hiện hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế sang hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên chất vấn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên chất vấn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian qua, có 34 đại biểu đã chất vấn và tranh luận tất cả các lĩnh vực đã được nêu, trong đó lĩnh vực về y tế, thông tin và truyền thông, giáo dục, văn hóa được rất nhiều đại biểu quan tâm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, 6 lĩnh vực này hết sức quan trọng, do đó ý kiến của đại biểu nêu đã tập trung vào những vấn đề cụ thể, khái quát cho những vấn đề căn cơ, đặt ra vấn đề bức xúc, cấp bách của cử tri trong cả nước chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Các Bộ trưởng đã trả lời rất chi tiết, cụ thể trong bức tranh quản lý ngành, do đó cần tiếp cận các vấn đề này một cách hệ thống, đồng bộ và liên ngành”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ tập trung vào các vấn đề tổng kết thực tiễn, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều vấn đề nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra rõ ràng, căn cứ chính trị rõ ràng.

“Thí dụ như hiện chúng ta đang xây dựng Nghị quyết về phát triển đội ngũ trí thức. Thời gian tới, Trung ương sẽ ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến nâng cao chất lượng các chính sách xã hội, đồng thời có một số nghị quyết rất quan trọng là cơ sở chính trị cho các vấn đề khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo… đang được tiến hành tổng kết, đánh giá”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Khẩn trương thực hiện hiệu quả tái cấu trúc sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên chất vấn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh những ý kiến các đại biểu Quốc hội đã nêu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đây là những vấn đề sẽ tập trung giải quyết một cách đồng bộ liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Dưới góc độ tiếp cận liên ngành, về năng suất lao động, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành chương trình để thực hiện về năng suất lao động, Quyết định 1305 đặt ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025-2030, dựa trên các chỉ tiêu phấn đấu đối với từng lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp… tiếp tục đẩy mạnh.

Trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần khẩn trương thực hiện hiệu quả tái cấu trúc sang hướng sử dụng tài nguyên nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chủ trương của Đảng. Trong đó, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về lĩnh vực văn hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, văn hóa không những chỉ là nền tảng quan trọng về tinh thần mà còn là nền tảng quan trọng về vật chất, như các ngành công nghiệp văn hóa.

Sắp tới, Chính phủ sẽ xây dựng một đại dự án về văn hóa - Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa với những nhiệm vụ ưu tiên trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ.