Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1502/SXD-HTKT ngày 7/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị trả lời đơn của các hộ dân trú tại Khóm 5, thị trấn Bến Quan kiến nghị về việc: “Điều chỉnh thiết kế đoạn tuyến cầu vượt Khóm 5, thị trấn Bến Quan sang vị trí khác, không theo đúng phương án ban đầu phê duyệt là không hợp lý, làm ảnh hưởng việc đi lại và quyền lợi các hộ dân trong khu vực”.
0:00 / 0:00
0:00
Kết quả thư bạn đọc

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng thông tin nội dung chính như sau: Nội dung kiến nghị các hộ dân đã được UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án để xem xét, giải quyết kiến nghị của các hộ dân tại Văn bản số 2112/UBND-KT ngày 9/5/2023. Ngày 24/5/2023, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 991/SGTVT-KHTC báo cáo UBND tỉnh, theo đó đã phân tích rõ các nội dung điều chỉnh; ngày 29/5/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2506/UBND-KT về việc điều chỉnh tuyến nhánh cầu vượt Khóm 5, thị trấn Bến Quan thuộc Dự án thành phần xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị gửi Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, phương án tuyến thống nhất được lựa chọn trên cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Khóm 5, thị trấn Bến Quan đồng thời mở rộng, phát triển không gian đô thị cho địa phương. Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 139/TB-UBND, theo đó tại mục 3 của Thông báo đã giao cho các đơn vị liên quan giải quyết nội dung liên quan đến cầu vượt Khóm 5, thị trấn Bến Quan. Hiện tại đến thời điểm ngày 6/7/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Báo cáo số 307/BC-UBND gửi UBND tỉnh.

• Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 801/BTCD của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của bạn đọc đề nghị xem xét tiếp tục triển khai các thủ tục đăng ký đất đai đối với diện tích đất công dân đã mua bán, chuyển nhượng và đang bị yêu cầu tạm dừng đăng ký trên địa bàn. Sau khi xem xét, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển Công văn số 3313-CV/BND-BBĐ của Báo Nhân Dân cùng đơn và danh sách các công dân có đơn đến UBND huyện Cam Lâm để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến Ban Tiếp công dân và Báo Nhân Dân.

• Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2423/UBND-TD ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu trả lời đơn của ông Vũ Đình Bình, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, kiến nghị: “Về việc các cán bộ phụ trách địa chính UBND thị trấn Tân Uyên gây khó dễ cho gia đình ông trong việc xác định mốc giới đất để làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại Khu 3, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu”. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời có văn bản phúc đáp Báo Nhân Dân theo quy định.