[Infographic] Thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên

NDO - Kể từ ngày 1/7/2024, thẻ căn cước công dân đổi tên thành thẻ căn cước; mở rộng thêm đối tượng được cấp thẻ căn cước và thu thập thông tin sinh trắc học học mống mắt với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên.
[Infographic] Thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên ảnh 1
back to top