[Infographic] Năm 2022, ước hơn 895 nghìn người rút bảo hiểm xã hội một lần

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm có hơn 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần. Riêng năm 2022, ước khoảng 895.500 người rút bảo hiểm xã hội một lần. So với bình quân các năm vừa qua, mức tăng của năm 2022 không phải bất thường.
[Infographic] Năm 2022, ước hơn 895 nghìn người rút bảo hiểm xã hội một lần ảnh 1