[Infographic] Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt hướng đến mục tiêu 26 tỷ USD

NDO - Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 8-10%/năm; kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt hơn 26 tỷ USD.
[Infographic] Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt hướng đến mục tiêu 26 tỷ USD ảnh 1
back to top