[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII

NDO - Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 8 đến 11/12, có 898 đại biểu tham dự. Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo xung kích, tình nguyện”, Đại hội đã phát động phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam siết chặt tay, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn dưới ngọn cờ vẻ vang của Đoàn.
0:00 / 0:00
0:00

Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều cuộc vận động, phong trào mới đã được triển khai như “Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới”, “Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính”, “Trí thức trẻ tình nguyện”.

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII ảnh 1