[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI

NDO - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 18/10/1992 với 797 đại biểu tham dự. Sau Đại hội, vào tháng 2/1993, Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, được đông đảo đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI ảnh 1