[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII

NDO - Với 899 đại biểu tham dự, Đại hội diễn ra tại thành phố Hà Nội từ ngày 26-29/11/1997. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất việc tiếp tục phát triển, nâng 2 phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” lên tầm cao mới. Sau đó, Bộ Chính trị và Chính phủ đã quyết định lấy năm 2000 là “Năm Thanh niên Việt Nam” và từ thời điểm này, phong trào “Thanh niên tình nguyện” có nhiều bước phát triển mới, đi sâu vào thực tiễn.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII ảnh 1