[Infographic] Chất vấn 4 nhóm vấn đề “nóng” tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

NDO -

Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, bắt đầu từ chiều 7/6 đến hết ngày 9/6, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải.

[Infographic] Chất vấn 4 nhóm vấn đề “nóng” tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
[Infographic] Chất vấn 4 nhóm vấn đề “nóng” tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV -0
[Infographic] Chất vấn 4 nhóm vấn đề “nóng” tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV -0
[Infographic] Chất vấn 4 nhóm vấn đề “nóng” tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV -0
[Infographic] Chất vấn 4 nhóm vấn đề “nóng” tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV -0
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV