Huy động nguồn lực triển khai tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp

NDO - Ngày 10/7, dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm.

Phó Thủ tướng nêu rõ, công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và từng bộ, ngành, địa phương nói riêng.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Tư pháp Trần Tiến Dũng, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc lập đề nghị, trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều dự án quan trọng do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo (Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi, Luật Công chứng sửa đổi…).

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ 1) trong số các bộ, ngành được đánh giá.

Huy động nguồn lực triển khai tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp ảnh 1

Thứ trưởng Tư pháp Trần Tiến Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, trong 9 tháng (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/6/2024), toàn hệ thống đã thi hành xong gần 404.000 việc (đạt 65,24%) với hơn 73.000 tỷ đồng (đạt 27,6%)...

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Tư pháp rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp; quán triệt, triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị quán triệt các luật, nghị quyết được ban hành.

Bên cạnh đó, bộ, ngành Tư pháp cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thu hút, huy động sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị toàn hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; chủ động trong xử lý công việc; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy Đảng với các bộ, ngành, địa phương khi giải quyết vụ việc cụ thể, phức tạp.

Cơ quan tư pháp địa phương cần bám sát chương trình công tác, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo chuyên môn của bộ, ngành; đặc biệt cần tập trung hơn vào công tác góp ý cho chùm Nghị định liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; quan tâm hơn nữa công tác số hóa giấy tờ trong lĩnh vực tư pháp...

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước kịp thời giải quyết khối lượng lớn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được Bộ, ngành, địa phương quan tâm, triển khai có trọng tâm, trọng điểm; gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất, lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo yêu cầu của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ; triển khai giải pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID...

Báo cáo tại hội nghị, trong lĩnh vực thi hành án, ông Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong Hệ thống thi hành án dân sự được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hệ thống; nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đề xuất tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về thi hành án hành chính, trong đó tập trung phối hợp Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, sửa đổi Luật Tố tụng hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính.

Ông Nguyễn Quang Thái cũng đề nghị tập trung mọi nguồn lực, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo...

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thêm.

Đặc biệt là 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác được đề ra tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.