Hơn 20,8 nghìn tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới

Từ ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới. Số người được hưởng chính sách tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đợt này là hơn 3,3 triệu người, với tổng kinh phí chi trả khoảng 20,8 nghìn tỷ đồng .
0:00 / 0:00
0:00
Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại tỉnh Tây Ninh trong sáng ngày 14/8. (Ảnh: Tâm Trung)
Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại tỉnh Tây Ninh trong sáng ngày 14/8. (Ảnh: Tâm Trung)

Ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc.

Tổng số tiền chi trả đợt này khoảng 20.833 tỷ đồng. Trong đó, có 18.654 tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới của tháng 8/2023 và 2.179 tỷ đồng chi trả phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

Từ ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc.

Tổng số tiền chi trả đợt này khoảng 20.833 tỷ đồng.

Với tinh thần khẩn trương, giúp người hưởng được nhận quyền lợi nhanh nhất, kịp thời nhất, ngay trong buổi sáng 14/8, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thành việc chi trả đối với 100% người hưởng (tương ứng hơn 1,24 triệu người) đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (ATM) với tổng số tiền hơn 8.801 tỷ đồng.

Để người hưởng được nhận chế độ sớm nhất, thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực tập trung bảo đảm đầy đủ các điều kiện tốt nhất về nhân lực, phần mềm, kinh phí… kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới.

Đồng thời, cơ quan này phối hợp chặt chẽ với bưu điện thông tin rộng rãi tới người hưởng trên địa bàn về nội dung thay đổi mức hưởng, thời gian chi trả. Cùng với đó, là công tác chuẩn bị tối đa nhân lực… để việc chi trả diễn ra thuận lợi, kịp thời, an toàn, đúng đối tượng.

Tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngoài 100% người hưởng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, hơn 2,1 triệu người hưởng còn lại lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt tiếp tục được cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp bưu điện tổ chức chi trả từ hôm nay đến những ngày tới, tùy theo lịch cụ thể của từng địa phương đã thông báo tới người dân.

Từ tháng 9/2023 trở đi, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo 2 hình thức. Đó là qua tài khoản ngân hàng (ATM) và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả.

Tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngoài 100% người hưởng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, hơn 2,1 triệu người hưởng còn lại lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt tiếp tục được cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp bưu điện tổ chức chi trả từ hôm nay đến những ngày tới, tùy theo lịch cụ thể của từng địa phương đã thông báo tới người dân.

Để bảo đảm người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất và an toàn nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM.