Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững”

NDO - Ngày 30/9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững” nhằm đánh giá và khẳng định những đặc trưng, giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Vĩnh Phúc và sự đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững” ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trình bày báo cáo đề dẫn.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Hòa cùng dòng chảy của văn hóa dân tộc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo dựng một vùng đất vừa mang bản sắc văn hóa của đất nước Việt Nam, vừa mang cốt cách riêng của địa phương. Trải qua mỗi chặng đường lịch sử, truyền thống văn hóa Vĩnh Phúc lại được kết tinh và bồi đắp thêm những lớp giá trị và di sản vô giá, con người Vĩnh Phúc lại được tôi rèn thêm những phẩm chất đặc thù.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc còn bộc lộ những hạn chế, bất cập về môi trường văn hóa, đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử. Đời sống văn hóa tinh thần còn đơn điệu. Nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc chậm chuyển hóa thành những thành quả kinh tế-xã hội. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện và sâu sắc nguồn lực văn hóa của Vĩnh Phúc, trên cơ sở đó đề xuất các mô hình, giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về văn hóa ở địa phương, phát huy cao độ vai trò, hiệu quả của nguồn lực văn hóa trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Một số tham luận làm rõ những đặc trưng cơ bản của con người Vĩnh Phúc, tình hình nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Nhiều diễn giả nêu lên những vấn đề thời sự như du lịch di sản ở Vĩnh Phúc; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Vĩnh Phúc; số hóa nguồn tư liệu về di sản văn hóa của Vĩnh Phúc... Các đại biểu cũng đưa ra nhiều đề xuất cụ thể, các giải pháp để phát triển văn hóa Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu; chỉ đạo các ban, ngành của tỉnh tiếp thu các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, xây dựng thành các chính sách, chương trình, đề án cụ thể. Kết quả của Hội thảo là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững trong thời gian tới.