Học sinh, sinh viên Hà Nam đi học trở lại từ 26-5

NDO -

Ngày 25-5, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 1263/UBND-KGVX của về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021, từ ngày 26-5.

Học sinh, sinh viên Hà Nam đi học trở lại từ 26-5

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cho toàn bộ học sinh tiểu học, học sinh các lớp 6, 7, 8, 10, 11 và sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 26-5, để hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2020-2021.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tùy theo diễn biến dịch trên địa bàn thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo và quyết định hình thức học phù hợp.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về phòng dịch trong và ngoài nhà trường; lưu ý học sinh khi đi học trở lại phải được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách; chia ca học hợp lý đối với học sinh các lớp 5, 9, 12.

Các ngành chức năng phối hợp cập nhật thông tin sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên hằng ngày trong thời gian đi học; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình năm học đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan