Bảo đảm tính đồng bộ trong thực thi Luật thi đua, khen thưởng năm 2022

NDO - Chiều 6/2, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 ( Nhóm 2) tổ chức hội thảo góp ý.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu khai mạc hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu khai mạc hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Trưởng nhóm 2, Ban Soạn thảo Nghị định, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 16/5/2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Luật đã có nhiều thay đổi, bổ sung có tính căn bản, quan trọng, kế thừa những ưu điểm của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

Luật cũng đã bao quát các lĩnh vực, nhiều nội dung có tính mới đột phá, thể chế hóa đúng chỉ đạo của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thích ứng với sự phát triển trong thời đại công nghệ số.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để bảo đảm tính đồng bộ trong thực thi luật; cũng như nêu lên những vướng mắc từ thực tế.

Góp ý dự thảo, đa số đại biểu cho rằng dự thảo với các quy định chi tiết được soạn thảo kỹ lưỡng, cơ bản khoa học, khi đi vào triển khai, không chỉ giúp bộ phận thi đua khen thưởng mà cả các đối tượng thi đua khen thưởng tiếp cận dễ dàng, dễ hiểu.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, trong đó các nội dung chính liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân.

Một số đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần xây dựng mẫu tờ trình khen thưởng chung do hiện nay mỗi bộ, ngành, địa phương sử dụng mẫu khác nhau, hình thức khác nhau, chưa thống nhất; còn lẫn lộn giữa khen thưởng đột xuất, khen thưởng cống hiến, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng công trạng và thành tích đạt được.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định thêm quy định Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến khi nhận được hồ sơ khen thưởng của bộ, ngành này nhưng chuyên môn có liên quan đến bộ, ngành khác. Bên cạnh đó, cần quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hay hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong quá trình công tác hay chỉ thời gian giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo để làm điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng.

Bổ sung đối tượng phó vụ trưởng, phó cục trưởng và tương đương ở cấp cơ quan thuộc chính phủ, ngành, cấp tổng cục và tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ quản lý 0,7 vào đối tượng khen thưởng cống hiến.