Quang cảnh hội thảo.

Tài chính tiêu dùng - kênh dẫn vốn hiệu quả với người yếu thế

Sự phát triển của tài chính tiêu dùng đang mang lại những hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động, thương hiệu của các công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép lại đang bị hiểu nhầm, đánh đồng với các công ty tài chính mạo danh, không hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng hay các quy định pháp luật ngân hàng khác.