Hải Phòng tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trước ngày 1/7

NDO - Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và phấn đấu hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 1/7.
0:00 / 0:00
0:00
Quần đảo Cát Bà đang hướng tới các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023.
Quần đảo Cát Bà đang hướng tới các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023.

Kế hoạch nhằm triển khai các bước có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch của danh thắng quốc gia quần đảo Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Đồng thời, việc sớm hoàn tất tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại khu vực này cũng sẽ tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà - một bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023.

Hải Phòng tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trước ngày 1/7 ảnh 1

Tuyên truyền, vận động các hộ tháo dỡ bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Mặt khác, việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản cũ, quy hoạch, sắp xếp các cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy định mới sẽ từng bước đầu tư áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, nâng cao sản lượng; giảm thiểu tối đa sự xung đột ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, du lịch; cung cấp sản phẩm thủy sản đặc thù có chất lượng cao phục vụ khách du lịch và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo quy định…

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, tạo sự đồng thuận của các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản và của toàn xã hội.

Hải Phòng tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trước ngày 1/7 ảnh 2

Các bè nuôi trồng thủy sản hiện đang xung đột với công tác bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên, cảnh quan du lịch của danh thắng quốc gia quần đảo Cát Bà.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và huyện Cát Hải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện kế hoạch nêu trên.

Đồng thời, việc triển khai hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản khi tháo dỡ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản còn lại trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) trước ngày 1/7.