Hải Dương: Gần 137 nghìn bài dự thi tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam

NDO - Ngày 15/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu "Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam". Cuộc thi được phát động từ ngày 17/1/2022 đến ngày 30/8/2022, ban tổ chức đã nhận được gần 137 nghìn bài dự thi.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Cựu chiến binh Hải Dương trao giải cho các tác giả đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu "Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam".
Hội Cựu chiến binh Hải Dương trao giải cho các tác giả đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu "Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam".

Thông qua cuộc thi, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Hội Cựu chiến binh.

Các bài dự thi thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, niềm tin, niềm tự hào đối với bản chất "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống "Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới" của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 11 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Qua cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 28 bài dự thi có chất lượng tốt nhất tham gia dự thi tại Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.