Hà Tĩnh học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NDO - Sáng 22/3, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trao đổi, giải đáp một số nội dung về công tác quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, xã phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tại Hà Tĩnh.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tại Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu, quán triệt ba nội dung cốt lõi của tác phẩm: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao.

Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Tĩnh học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, góp phần tham gia hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta.

Theo đồng chí Hoàng Trung Dũng, tháng 6/2022 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh được thành lập. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành các quy chế, quy định; đưa 14 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, hiện còn 12 vụ việc đang trong quá trình xử lý với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ban Chỉ đạo của tỉnh đang thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo chung của Trung ương, ngoài việc phát hiện, xử lý các vụ việc, Ban chỉ đạo cấp tỉnh có nhiệm vụ quan trọng, cảnh báo để cán bộ, đảng viên tự phòng ngừa, hạn chế vi phạm tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu trình bày, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ tại cơ sở, chế độ chính sách, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã, công tác phát triển đảng viên, xây dựng nông thôn mới..., các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ, giải đáp thỏa đáng những tâm tư, kiến nghị đề xuất được nêu ra, đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Người đứng đầu các cấp phải luôn trăn trở, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ, đảng viên nhân dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh phải sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không ngừng học tập, giữ gìn kỷ luật phát ngôn; chọn lựa cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe; tránh xa những việc không được làm như xu nịnh cấp trên; chọn việc, chọn vị trí công tác, hay bắt lỗi người khác nhưng cá nhân mình lại không nỗ lực; làm việc qua loa đại khái; luôn tô hồng, đánh bóng thành tích; dùng báo chí truyền thông, mạng xã hội để bôi nhọ người khác.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh phải luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hội họp; hội họp phải có kết quả; bảo đảm cấp ủy Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay; luôn tạo cho chính quyền chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ; mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát huy tính chủ động của cơ sở, của cấp dưới.

Đặc biệt, người đứng đầu các cấp phải luôn trăn trở, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ, đảng viên nhân dân. Mỗi cán bộ cốt cán các cấp phải ý thức nhiệm kỳ mình đảm nhận nhiệm vụ sẽ tạo được sản phẩm gì đối với địa phương…