Hà Nội yêu cầu giao đất dịch vụ cho dân trước tháng 10/2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công văn số 451/UBND-BTCD về việc rà soát, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Sơ đồ một khu đất dịch vụ.
Sơ đồ một khu đất dịch vụ.

Để hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát kiện toàn Ban Tiếp công dân, bộ phận tiếp công dân bảo đảm bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác này theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cùng Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan trên cơ sở kết quả xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống quản lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị đang triển khai tại Ban Tiếp công dân thành phố. Nghiên cứu, đề xuất thành phố triển khai thiết lập hệ thống phần mềm quản lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị thống nhất toàn thành phố.

Chủ tịch thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, tổng hợp những tồn tại, vướng mắc hiện nay trong công tác quản lý, vận hành, xử lý vi phạm, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các dự án giao đất giãn dân nông thôn triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, nhưng còn tồn tại, vướng mắc, làm rõ về thực trạng, khó khăn, vướng mắc từng dự án, tổng hợp, tham mưu việc chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, báo cáo thành phố trước ngày 30/6/2024.

Đáng chú ý, Chủ tịch thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (nơi còn tồn tại việc giao đất dịch vụ) xây dựng kế hoạch chi tiết để giao đất dịch vụ cho các hộ dân, báo cáo Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm cơ bản hoàn thành giao đất dịch vụ cho người dân trước ngày 30/9/2024.