Giải quyết dứt điểm vướng mắc khi giao đất dịch vụ

Vài năm trước, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành giao đất dịch vụ trong tháng 6-2019, góp phần bảo đảm đời sống cho hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đã hơn một năm qua, vẫn còn hàng nghìn hộ dân chưa được bàn giao đất trên thực địa, hoặc được bàn giao, nhưng chưa thể xây dựng công trình bởi nhiều lý do khác nhau. Ðiều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa.

Theo Chi cục trưởng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) Vũ Xuân Tùng, thành phố còn 9.896 hộ đủ điều kiện nhưng chưa được giao đất dịch vụ, chủ yếu tập trung tại các huyện Hoài Ðức, Thạch Thất, Mê Linh, Hà Ðông, Thanh Oai. Sự chậm trễ trong công tác này có nhiều nguyên nhân, trước hết do vướng mắc về cơ chế, chính sách. Như tại huyện Thạch Thất, nhiều hộ dân bị thu hồi đất giao làm kinh tế mới không được hưởng đất dịch vụ, do từ năm 2006 - 2009 không có chính sách giao đất dịch vụ khi thu hồi loại đất này. Từ năm 2010 đến nay, đất kinh tế mới được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận bồi thường, hỗ trợ như đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ, cho các hộ dân kiến nghị được hưởng theo quy định mới. 

Tiếp đến, do những quy định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giao đất dịch vụ có sự khác nhau qua các giai đoạn lịch sử dẫn tới phát sinh nhiều vấn đề. Rồi chính sách cho diện đặc thù, trong đó có việc xử lý những trường hợp thu hồi diện tích đất lớn, vượt hạn mức; hay việc thiếu kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng dự án đất dịch vụ… Cùng với đó là những nguyên nhân chủ quan của một bộ phận cán bộ chưa thực hiện đúng chính sách liên quan đến công tác này dẫn tới chậm tiến độ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Ðông cho biết, Sở đã tổ chức họp liên ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã để rà soát những vướng mắc, hướng dẫn tháo gỡ và báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền. Ðồng thời, kiến nghị UBND thành phố đôn đốc các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai… khẩn trương giao ngay đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện đối với toàn bộ diện tích 114,72 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung rà soát hồ sơ với các trường hợp còn vướng mắc; đồng thời bố trí vốn xây dựng hạ tầng các dự án đất dịch vụ. Tuy nhiên, còn khá nhiều tồn đọng chưa thể giải quyết được ngay, đòi hỏi phải có thời gian, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng mới có thể đẩy nhanh được tiến độ giao đất dịch vụ. Trước mắt, cần phân loại vướng mắc để có hướng giải quyết kịp thời. Với các địa phương đã hoàn thiện dự án hạ tầng dự án đất dịch vụ, cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khẩn trương giao ngay cho các hộ đủ điều kiện. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các chỉ đạo về việc ứng vốn để đẩy nhanh việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án đất dịch vụ. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ, với trách nhiệm rất cao của các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền trên tinh thần vì lợi ích của người dân, thì tiến độ giao đất dịch vụ mới được đẩy nhanh, góp phần ổn định đời sống cho người dân ở khu vực có đất bị thu hồi.