Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên tới 400 triệu đồng/người

Ngày 31-12, trên cơ sở báo cáo của 6.325 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 cao nhất là 400 triệu đồng/người tại khối doanh nghiệp dân doanh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua thống kê, tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2019, riêng mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2019. 

Tại khối doanh nghiệp dân doanh, mức tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân là 780 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 65 triệu  đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch bình quân là 4,2 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1 triệu đồng/người. mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và mức thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3,5 triệu  đồng/người, với mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Với các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 600 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người. Mức thưởng bình quân dịp Tết Âm lịch của các doanh nghiệp trong khối này là 3,8 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Về khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 750 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 320 nghìn đồng/người. Đối với thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân là 4.450.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và mức thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của  phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động.