Hà Nội tạm cấp ngân sách gần 128 tỷ đồng để kiểm định chung cư cũ

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất tạm cấp gần 128 tỷ đồng từ ngân sách để các quận, huyện kiểm định chung cư cũ.
0:00 / 0:00
0:00
Chung cư cũ Hà Nội.
Chung cư cũ Hà Nội.

Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn điều hành tập trung ngân sách thành phố năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố.

Trước đó, liên quan đến việc sử dụng ngân sách tạm cấp cho các quận, huyện để kiểm định chung cư cũ năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc bố trí ngân sách đúng chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận, huyện sử dụng kinh phí đúng mục đích và quy định. Sở Xây dựng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc kiểm định chung cư cũ.