Hà Nội ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố vừa ký ban hành kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo.

0:00 / 0:00
0:00
Chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: NGỌC ANH
Chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: NGỌC ANH

Kế hoạch gồm các nội dung cụ thể sau:

Một là, tổ chức thực hiện các kế hoạch liên quan cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố, gồm kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn thành phố trước quý IV/2023; nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành trước quý IV/2023; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố, trong đó đợt 1 sẽ tập trung di dời các hộ dân và khẩn trương xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D, phấn đấu cải tạo, xây dựng lại từ hai đến ba khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025.

Hai là, nghiên cứu xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền của thành phố, trong đó có các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, hệ số bồi thường K và các cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố, dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Ba là, thẩm định, đánh giá công tác kiểm định chung cư cũ; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Bốn là, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết, xử lý các nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại, nhà chung cư xuống cấp.

Năm là, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Sáu là, ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức di dời theo phương án đã được phê duyệt; tổ chức cưỡng chế với các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế di dời...