Hà Nội: Phê duyệt 31 chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên

NDO - 31 chương trình bồi dưỡng trong năm 2022 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dành cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông, là các chương trình về áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học…
0:00 / 0:00
0:00
Giáo viên sinh hoạt chuyên môn. Ảnh: DUY LINH
Giáo viên sinh hoạt chuyên môn. Ảnh: DUY LINH

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ chương trình đã được phê duyệt phối hợp cơ sở đào tạo có năng lực, thẩm quyền để biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Theo danh sách được phê duyệt, đối với cấp học mầm non, có các chương trình bồi dưỡng như: Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thực hiện năm học; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ứng dụng phương pháp STEM tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ…

Đối với cấp phổ thông, các học viên sẽ được bồi dưỡng xây dựng thực hiện kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục chương trình lớp 3, lớp 7, lớp 10; bồi dưỡng giáo viên về kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực; đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018...

Các học viên cũng được tham gia bồi dưỡng về các nội dung như: Quản lý lớp học trực tuyến và sử dụng sáng tạo các công cụ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học; bồi dưỡng về kỹ năng và nguyên tắc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; phương pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phát triển kỹ năng tạo động lực, giải quyết xung đột trong nhà trường; xây dựng trường học hạnh phúc; phương pháp tổ chức huy động cộng đồng tham gia giáo dục học sinh...