Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức đi lễ trong giờ hành chính

Sau hai năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023 dự kiến, lượng người tham gia các hoạt động lễ hội sẽ tăng cao. Do đó, thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt các biện pháp quản lý lễ hội; cán bộ, công chức không đi lễ trong giờ hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Hà Nội nghiêm cấm công chức đi lễ trong giờ hành chính.
Thành phố Hà Nội nghiêm cấm công chức đi lễ trong giờ hành chính.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng có sức hấp dẫn và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn những hạn chế, nhất là nạn lợi dụng các trò chơi biến tướng sang cờ bạc trá hình; đốt vàng mã gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn gây cháy nổ; phương án phòng, chống dịch Covid-19, phân luồng giao thông ở một số lễ hội còn thiếu chủ động.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở ngành quán triệt và tập trung thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và công tác gìn giữ văn hoá truyền thống, và quản lý, tổ chức lễ hội; thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức lễ hội xuân Quý Mão.

Các sở, ngành, địa phương tổ chức các lễ hội trang trọng, tiết kiệm, an toàn hiệu quả, gắn với phương án phòng, chống dịch Covid-19. Các lễ hội phải phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương; có phương án bảo đảm về an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức các giải pháp về thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội; thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý lễ hội tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đặc biệt, quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ các trường hợp thực thi nhiệm vụ).

Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023; hướng dẫn các địa phương quận, huyện, thị xã trong việc triển khai, thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội; cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm

Các sở, ngành, địa phương phối hợp để sẵn sàng phương án phòng chống cháy nổ, ứng phó các tình huống phức tạp, bảo đảm an toàn giao thông.