Hà Nội củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

Sáng 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về củng cố tổ chức cơ sở đảng và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường vai trò cấp ủy trong giải quyết khiếu nại tố cáo.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hồng Nhật cho biết, từ khi ban hành đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, giữ vững sự phát triển ổn định của thành phố. Trong đó, các cấp ủy đảng đã chủ động hơn trong việc rà soát, sớm nhận diện những tổ chức cơ sở đảng có biểu hiện yếu kém hoặc có vấn đề cần quan tâm để từ đó xây dựng đề án, kế hoạch để kịp thời củng cố, giải quyết. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là tại xã, phường, thị trấn.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15, thành phố đã củng cố được 251/277 tổ chức cơ sở Đảng trong danh sách Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi và 90/102 tổ chức cơ sở Đảng diện Ban Chỉ đạo cấp huyện theo dõi. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 615 tổ chức Đảng và 1.851 đảng viên, kết luận 388 tổ chức Đảng (chiếm 63%) và 1.374 đảng viên (chiếm 74%) có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 25 tổ chức Đảng và 824 đảng viên.

Đối với Chỉ thị 15-CT/TU, từ khi được triển khai, Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, đôn đốc 200 vụ việc. Đến nay, qua rà soát, kiểm tra các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết 49 vụ việc (giảm 151 vụ việc so với năm 2016), trong đó có 26/53 vụ việc khiếu kiện phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá, thành công lớn từ việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 là thành phố đã đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương cần tăng cường tính dự báo về các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn để có cách tiếp cận và giải quyết phù hợp với thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh phối hợp giữa các quận, huyện với các sở, ban, ngành của thành phố để giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 cũng cần được bổ sung các yêu cầu mới của trung ương, thành phố cho phù hợp với thực tiễn, nhất là liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Trong đó, các cấp ủy chú trọng nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện; phải chủ động, không chủ quan khi triển khai thực hiện, tập trung xử lý các vấn đề nóng ngay từ cơ sở.

Khi có các vụ việc phức tạp xảy ra tại cơ sở, các đơn vị cần chú trọng công tác truyền thông để định hướng dư luận; quan tâm dự báo được các vấn đề lớn của thành phố tác động đến người dân. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt những nơi có thể phát sinh điểm nóng để người dân hiểu và chấp hành.