Hà Nam kiểm kê để bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Ngày 20/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019-2022 và công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam trao hồ sơ danh mục kiểm kê di tích cho các địa phương.
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam trao hồ sơ danh mục kiểm kê di tích cho các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa, Luật Tôn giáo tín ngưỡng và quy định Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Hà Nam kiểm kê để bảo tồn và phát huy giá trị di tích ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở số liệu, danh mục được bàn giao, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp tục thống kê, bàn giao cho các đơn vị cấp dưới lưu giữ hồ sơ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cung cấp dữ liệu mở đối với danh mục kiểm kê di tích đã được tỉnh phê duyệt đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các địa phương phải thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá thực trạng, mức độ xuống cấp của từng di tích để có kế hoạch tu bổ, tôn tạo các di tích đang xuống cấp trong điều kiện hiện có, đặc biệt phải làm tốt công tác xã hội tu bổ, tôn tạo di tích, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại cấp trên để di tích xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động thực tiễn, góp phần động viên tinh thần của người dân.

Hà Nam kiểm kê để bảo tồn và phát huy giá trị di tích ảnh 2

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện kế hoạch kiểm kê, từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2022, tỉnh đã tổ chức kiểm kê di tích tại 111 xã, phường, thị trấn, với 1.658 di tích kiểm kê. Tính đến 30/12/2022, tỉnh Hà Nam có tổng số 1.888 di tích, tăng 104 di tích so đợt kiểm kê giai đoạn 2002-2004.

Trong tổng số 1.658 di tích đã được kiểm kê giai đoạn này, có khoảng 7-9% số di tích hội tụ đủ các tiêu chí và điều kiện cần thiết để đưa vào kế hoạch xếp hạng trong những năm tới.

Thông qua công tác tổng kiểm kê di tích đã góp phần tuyên truyền Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp quy về di tích tới các ban khánh tiết và nhân dân để có nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích, giúp các địa phương và ngành chức năng nhận diện sơ bộ các giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của di tích.

Kết quả kiểm kê là cơ sở ban đầu để phân loại giá trị di tích, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc hoạch định chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Hà Nam kiểm kê để bảo tồn và phát huy giá trị di tích ảnh 3

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt danh mục và trao hồ sơ danh mục kiểm kê di tích cho các địa phương, tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.