Góp phần đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

NDO - Nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương, ngày 15/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì lễ ký kết.

Thông qua hoạt động khuyến học, các mô hình học tập được xây dựng, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đối với việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đảng ủy Khối đề nghị, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phấn đấu trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan đề nghị, hai bên phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; thành lập “Tổ chức khuyến học” của Đảng bộ Khối; xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; coi đây là giải pháp đổi mới công tác đảng trong sinh hoạt chi bộ của toàn Đảng bộ Khối.

Hai bên hỗ trợ, cung cấp tài liệu xây dựng Chương trình học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cán bộ, đảng viên trong hệ thống các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đặc thù lĩnh vực công tác; tổ chức các khóa học trực tiếp hoặc trực tuyến cho những người có nhu cầu; hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập; kịp thời biểu dương, động viên các điển hình tiên tiến; triển khai Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, tự học thành tài trong Khối các cơ quan Trung ương.