Thanh Hóa dẫn đầu phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

NDO -

Ngày 28/12, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyên Phó Chủ tịch nước, GS, TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dự, phát biểu tại đại hội.

Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 cho Hội Khuyến học Thanh Hóa.
Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 cho Hội Khuyến học Thanh Hóa.

Phát triển sâu rộng tổ chức hội, tập hợp hơn 958 nghìn hội viên, 5 năm qua các cấp hội khuyến học trong tỉnh Thanh Hóa vận động 5.765 học sinh bỏ học trở lại lớp, trợ giúp 8.914 trẻ khuyết tật đến trường, động viên 48.363 lượt giáo viên giảng dạy miễn phí để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho 389.459 lượt học sinh, mở lớp học tình thương thu hút 1.020 học sinh cơ cỡ, thất học, khuyết tật tham gia học tập.

Hội khuyến học đã vận động nhân dân hiến tặng 11.000 m2 đất, 153 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học; sử dụng 444 tỷ đồng quỹ khuyến học trao thưởng, học bổng cho gần 1,4 triệu lượt học sinh, sinh viên; thưởng 52 tỷ đồng cho hơn 84 nghìn lượt giáo viên dạy giỏi. 

Các cấp hội khuyên học ở Thanh Hóa còn vận động, phối hợp trao tặng 6.200 xe đạp, 3.500 bộ quần áo, 72.000 cuốn vở, 4.000 cặp sách, ba-lô cho học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, góp phần giúp 10.598 học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục học tập để ngày mai lập nghiệp. Đồng hành, các Trung tâm học tập cộng đồng mở hơn 121 nghìn lớp, thu hút gần 12 triệu lượt người học tập, nhân rộng phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả đạt, ghi nhận điểm sáng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Thanh Hóa thời gian qua. Thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp Đại hội lần thứ V, Hội khuyến học tỉnh Thanh đề ra, và đề nghị cần tập trung nâng cao kỹ năng ứng dựng công nghệ thông tin, năng lực cho đội ngũ làm công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập về chuyển đổi số. 

Theo đó, cần chỉ đạo thực hiện tốt 2 Đề án Chính phủ giao, trong đó lấy tự học là chính, tổ chức học tập cho mọi người, bằng mọi hình thức. Cần bổ sung nội dung, đề cao trách nhiệm của Hội khuyến học các cấp, của hội viên trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, của quê hương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng sắc thái các dân tộc anh em.

Nhân dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2016-2021 cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa.