Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

NDO -

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện các ban xây dựng Đảng trung ương và các đảng ủy trực thuộc.

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu thảo luận thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối.

Theo Đảng ủy Khối, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2022 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối đảm bảo mục đích, yêu cầu theo kế hoạch.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; các hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; bảo đảm an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động …

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cho biết, sáu tháng đầu năm, Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so cùng kỳ; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh; không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực thuộc do vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; tham gia quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị kỷ luật 1 đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý. Các cấp ủy trực thuộc đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 66 đảng viên, trong đó có 15 đồng chí là cấp ủy viên các cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã xác định. Trong đó, cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động, phối hợp, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, đối ngoại, nghiên cứu khoa học, đào tạo tham mưu làm tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cho ý kiến về tổng kết, sơ kết việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng.