Dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

NDO - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ dừng tuyển sinh học sinh lớp 6 từ năm học 2024-2025, thực hiện đúng theo các quy định về trường THPT chuyên, tổ chức và tuyển sinh lớp chuyên. 
0:00 / 0:00
0:00
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo về việc tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2024-2025.

Theo đó, việc việc tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam từ năm học 2024-2025 thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên theo đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường THPT chuyên.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo các quy định cho đến khi học hết lớp 12;

Đồng thời, việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT- BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Như vậy, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam sẽ dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm học tới đây, 2024-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất UBND thành phố có phương án phù hợp, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh thủ đô.