Đồng hành cùng thế giới chống biến đổi khí hậu

Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất). Đây là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định nỗ lực và quyết tâm chung tay cùng thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nhất là việc cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 được đưa ra tại COP26, năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
Phát triển các dự án năng lượng tái tạo là giải pháp thích ứng đối với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Kiểm tra và bảo dưỡng pin năng lượng mặt trời ở Nhà máy nước sạch Aquaone Hậu Giang. (Ảnh TRẦN TUẤN)
Phát triển các dự án năng lượng tái tạo là giải pháp thích ứng đối với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Kiểm tra và bảo dưỡng pin năng lượng mặt trời ở Nhà máy nước sạch Aquaone Hậu Giang. (Ảnh TRẦN TUẤN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngay sau COP26, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam.

Đồng thời, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành; ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo.

Hiện thực hóa những cam kết tại COP26

Năm 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia thảo luận, thống nhất và cho ý kiến về những vấn đề lớn như: Xây dựng, ban hành đề án, chiến lược, kế hoạch hành động triển khai kết quả hội nghị COP26; rà soát, cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) gửi Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng; hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia…

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả hội nghị COP26; chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (trong đó có 1.912 cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 trở lên phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính)...

Nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp; kêu gọi đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, điện gió tại các địa phương như: Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang… với nguồn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp; kêu gọi đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, điện gió tại các địa phương như: Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang… với nguồn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam… xây dựng hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính cho cơ sở; áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong các hoạt động; xây dựng mô hình phát triển ngân hàng xanh; đầu tư, cải tiến công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; triển khai các giải pháp thu hồi và lưu giữ carbon, đầu tư hệ thống thu hồi khí CO2…

Đặt nhiều kỳ vọng tại COP28

Tiếp nối thành công từ COP26, COP27, từ ngày 30/11 đến 12/12, Hội nghị COP28 được tổ chức tại Dubai là cơ hội để Việt Nam cho các nước thấy những cố gắng của chúng ta thời gian qua về thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời, chúng ta tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế nhằm triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” thời gian tới.

Theo chương trình nghị sự của COP28, các nước sẽ tập trung đàm phán vào năm nhóm nội dung chính.

Về giảm phát thải khí nhà kính, tiếp tục thúc đẩy các bên giảm mạnh phát thải khí nhà kính và đưa phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ thông qua xây dựng các tiêu chuẩn, biện pháp giảm phát thải và bảo đảm khả thi trong thực hiện.

COP28 cũng sẽ thảo luận về tuyên bố loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, coi việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng là biện pháp trọng tâm thực hiện giảm phát thải khí nhà kính để đạt mục tiêu ở ngưỡng 1,5oC vào cuối thế kỷ theo Thỏa thuận Paris.

Về thích ứng biến đổi khí hậu, tiếp tục hoàn thiện khung mục tiêu thích ứng toàn cầu; giải quyết các thiếu hụt và thách thức trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu; lồng ghép thích ứng trong các lĩnh vực ưu tiên quốc gia hướng tới cách tiếp cận mang tính chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát, đánh giá và tham gia nhiều bên trong hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu…

Về tài chính khí hậu, các bên tham gia tiếp tục xem xét tiến độ thực hiện mục tiêu huy động 100 tỷ USD mỗi năm (lẽ ra phải đạt được vào năm 2020); huy động nguồn lực đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo; thảo luận để đưa ra định nghĩa về tài chính khí hậu; hoàn thiện quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu, những biện pháp đa dạng hóa các nguồn tài chính khí hậu, đặc biệt là tài chính tư nhân, bảo đảm cân bằng giữa tài chính cho thích ứng và giảm nhẹ…

Về các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, các bên tiếp tục hoàn thiện các quy định và hướng dẫn chi tiết để các quốc gia thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon theo Thỏa thuận Paris, gồm các nội dung như: Cơ chế hợp tác chuyển giao kết quả giảm nhẹ phát thải nhằm thực hiện NDC; cơ chế thúc đẩy giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hỗ trợ phát triển bền vững; cơ chế phi thị trường tích hợp, tổng thể và cân bằng…

Là thành viên tích cực của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, thông qua COP28, Việt Nam sẽ một lần nữa cho thế giới thấy sự quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành và người dân trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Về đánh giá nỗ lực toàn cầu, hội nghị thảo luận kết quả tổng hợp của các nước trong nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp về tài chính, công nghệ và tăng cường năng lực thực hiện ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các báo cáo quốc gia, NDC và các văn bản khác, qua đó, để thấy được tiến triển và những khoảng trống trong thực hiện các mục tiêu toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, trong khuôn khổ COP28 còn diễn ra nhiều phiên thảo luận theo các chủ đề như: Ngày thiên nhiên, sử dụng đất và đại dương; ngày hệ thống thực phẩm và nước; ngày chuyển đổi năng lượng công bằng, công nghiệp, thương mại; ngày tài chính khí hậu, bình đẳng giới…

Là thành viên tích cực của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, thông qua COP28, Việt Nam sẽ một lần nữa cho thế giới thấy sự quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành và người dân trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 và đồng hành cùng thế giới chống biến đổi khí hậu, góp phần phát triển xanh và bền vững đất nước.