Đồng chí Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sáng 11/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bầu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên bỏ phiếu bầu đồng chí Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên bỏ phiếu bầu đồng chí Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng cũng được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Quân sự Quân khu I.