Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 4/5

Truy cập https://bit.ly/thnhandan

Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 4/5

hoặc quét mã QR để xem chi tiết.