Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 20/11

Truy cập https://bit.ly/thnhandan
Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 20/11

hoặc quét mã QR để xem chi tiết.