Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 11/10

Truy cập https://bit.ly/thnhandan
Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 11/10

hoặc quét mã QR để xem chi tiết.