Đôn đốc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà bảo đảm khẩn trương, hiệu quả

Chậm nhất trước ngày 15/8, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương. Từ đó, xác định nguyên nhân chậm trễ, có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Thành Đạt.
Ảnh minh họa: Thành Đạt.

Ngày 8/8, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5014/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (sau đây gọi tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15/8/2022 tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nêu rõ, thời hạn cuối nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là ngày 15/8/2022.

Có 2 nhóm người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà:
Nhóm 1 là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên và thực hiện trước ngày 1/4/2022 mà ở thuê, ở trọ từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.
Nhóm 2 là người lao động quay trở lại thị trường lao động, ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên và thực hiện từ ngày 1/4/2022 đến 30/6/2022 mà ở thuê, ở trọ từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Căn cứ Điều 7 và Điều 11 Quyết định số 08/QĐ-TTg, về trình tự thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà của 2 nhóm người lao động nêu trên, việc nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà là trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để nộp cho UBND cấp huyện. Hạn cuối là ngày 15/8/2022 để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để giải quyết tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg có nhiều bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng.

Cụ thể, trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

Riêng với việc xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, ngành bảo hiểm xã hội đã vào cuộc tích cực. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động tháo gỡ khó khăn, phục hồi, ổn định sản xuất và bảo đảm chuỗi cung ứng lao động.

Tính đến ngày 2/8, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 3,1 triệu lao động tại khoảng 45 nghìn doanh nghiệp.

Cụ thể, xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/QĐ-TTg (áp dụng đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng) cho 34.865 đơn vị với 2.957.609 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Việc xác nhận theo hình thức này triển khai tại 61 tỉnh, thành phố.

Còn với xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng), đã xác nhận cho 10.444 đơn vị với 174.529 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Việc xác nhận thực hiện tại 50 tỉnh, thành phố.

Thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tại 51/63 địa phương đã phê duyệt hồ sơ của 17.356 doanh nghiệp với gần 1,2 triệu lao động. Con số này chiếm 67% số lao động đã nộp đề nghị hỗ trợ, với kinh phí hỗ trợ hơn 760 tỷ đồng.

Tới nay, 31 địa phương đã giải ngân hỗ trợ 356 tỷ đồng tới hơn 620 nghìn lao động, đạt tỷ lệ 5,4% so với dự kiến nhu cầu hỗ trợ.

Một số địa phương đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ nhiều người lao động hiện nay là: Thành phố Hồ Chí Minh (112,4 tỷ đồng); Đồng Nai (72,3 tỷ đồng); Bình Dương (74 tỷ đồng); Bắc Giang (55 tỷ đồng); Hà Nội (45,3 tỷ đồng); Long An (31,4 tỷ đồng)...

Có 29 địa phương chưa thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân kinh phí thấp so với tổng kinh phí dự kiến ban đầu. Cụ thể có: Ninh Bình (0,28%); Nghệ An (0,21%); Quảng Nam (0,06%); Quảng Ngãi (0,03%); Bình Định (0,13%); An Giang (0,07%)…

Đặc biệt, một số địa phương có số đối tượng dự kiến lớn nhưng kinh phí giải ngân đến nay vẫn rất thấp. Đó là các tỉnh: Quảng Ninh; Hải Phòng, Bắc Ninh; Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang…