Toàn cảnh Hội thảo quốc gia. (Ảnh: Viết Thành)

Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Chiều 17/6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.