Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước

NDO - Chiều 9/12, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; và đại diện các Ban Đảng Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Ghi nhận những kết quả công tác của Đảng bộ Khối trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, đây là đảng bộ lớn, có nhiều tổ chức đảng trực thuộc, đông đảng viên, môi trường hoạt động trải rộng trong nước và nước ngoài.

Đặc thù của Đảng bộ Khối là mô hình tổ chức đảng không có chính quyền cùng cấp, thực hiện chức năng lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng không quyết định chỉ tiêu, kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; không quyết định cán bộ đảm nhiệm chức danh quản lý doanh nghiệp nhưng quyết định chức danh cấp ủy...

Đảng bộ Khối đã có những giải pháp tích cực phối hợp các cơ quan liên quan; đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Với đặc điểm các đơn vị, tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước, vừa bảo đảm nguyên tắc chung, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp tình hình; quan tâm đội ngũ cán bộ, đề xuất các giải pháp cụ thể về công tác cán bộ trong doanh nghiệp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, phải thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng; quán triệt, học tập, xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết, làm sao để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của các doanh nghiệp trong Khối nhận thức đúng tình hình, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp trong Khối, nhận thức rõ sứ mệnh đối với phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực; xóa bỏ những định kiến đối với doanh nghiệp nhà nước... Đảng bộ Khối cần coi trọng công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Việc đánh giá, lựa chọn mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần dựa trên yếu tố mô hình đó có đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp hay không, bảo đảm song song giữa nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; cân nhắc yếu tố linh hoạt về lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp và địa phương để tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn mô hình xác đáng. Các cấp ủy cần xác định cơ chế phù hợp, đề xuất giải pháp để chọn được cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước giỏi.

Lưu ý nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp trong Khối, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vai trò tiên phong trong thực hiện nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện, còn những vướng mắc phải được tập hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền, với phương châm không nóng vội nhưng không được bỏ qua, không được làm chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển. Đảng bộ Khối chủ trì, cùng với Ban Kinh tế Trung ương sớm báo cáo Thường trực Ban Bí thư về những nội dung vướng mắc mà có thể xử lý ngay, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đến nay, đồng chí Nguyễn Long Hải, cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, tác động của dịch Covid-19, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảng ủy Khối đã tham mưu, đề xuất với Trung ương về hệ thống tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp; tham gia ban chỉ đạo, tổ biên tập các Đề án xây dựng quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định trên các lĩnh vực. Đảng ủy Khối và các cấp ủy luôn quan tâm, coi trọng công tác kết nạp đảng viên, từ sau đại hội đến ngày 30/6/2022 toàn Đảng bộ Khối kết nạp 4.727 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra (2.200 đảng viên/năm). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách làm công tác đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong 2 năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức cập nhật kiến thức cho hơn 9.000 lượt cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; cử 21 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy huyện và tương đương do Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; tổ chức bồi dưỡng cho 93 bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 1.200 cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan chấp hành nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; việc chấp hành quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư; kết quả thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp...

Theo đồng chí Nguyễn Long Hải, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp thích ứng tốt với “trạng thái bình thường mới”. Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, bảo toàn và phát triển vốn sở hữu nhà nước; đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu đồng hành, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19; duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 liên quan đến công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, cấp ủy các cấp; công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.