Tiêu chuẩn đầu tiên

Thứ Năm, 17-09-2020, 04:25

Bên lề Ðại hội Ðảng bộ huyện, trước khi tiến hành bầu cử, các đại biểu trao đổi với nhau về điều kiện, tiêu chuẩn cấp ủy viên khóa mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở màn cuộc trao đổi:

- Chưa có nhiệm kỳ nào mà điều kiện, tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp được đặt ra rõ ràng như nhiệm kỳ này. Cấp ủy viên cấp huyện cũng phải đạt năm tiêu chuẩn, về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn và sức khỏe. Nói chung làm lãnh đạo bây giờ là phải toàn diện.

Một đại biểu cấp cơ sở phản biện:

- Các nhiệm kỳ trước cũng quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ, nhưng vẫn để lọt vào cấp ủy nhiều cán bộ yếu kém về năng lực, vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật; có người còn được bầu làm ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư cấp ủy. Sáu tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 1.700 cấp ủy viên bị kỷ luật. Có người vừa được bầu vào cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng bị kỷ luật, như đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Riềng (Bình Phước) sử dụng bằng cấp không hợp pháp, đã bị thi hành kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác; hay như Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (Phú Quốc, Kiên Giang) bị kỷ luật cách chức cũng vì gian lận bằng cấp...

Ðại biểu Hội Cựu chiến binh huyện bổ sung:

- Những đồng chí ấy có tư tưởng gian dối từ đầu, chẳng những không đủ tư cách để làm cán bộ lãnh đạo, quản lý, mà năng lực công tác cũng không bảo đảm bởi sẽ hành xử theo cảm tính, quyết định vì lợi ích cá nhân, thậm chí có thể tiếp tục vi phạm. Cấp ủy viên mà vi phạm pháp luật thì làm sao chỉ đạo được đảng viên và quần chúng.

Ðồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng tình:

- Ðúng là có rất nhiều tiêu chuẩn cán bộ, nhưng theo tôi tiêu chuẩn đầu tiên của cấp ủy viên là phải làm đúng các quy định của pháp luật, luôn trung thực, không được có khuất tất, tài sản, thu nhập minh bạch, không có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Anh không sạch thì tổ chức đảng cũng không thể trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy mà vừa qua, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Mong rằng, đại hội đảng tại các địa phương, đơn vị và Ðại hội đại biểu toàn quốc của Ðảng tới đây bàn sâu về biện pháp xây dựng ý thức trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuân thủ pháp luật chính là cái gốc để xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.

 

HÀ HỒNG HÀ