Đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Thứ Hai, 23-05-2022, 20:42
Bộ phận "một cửa" UBND quận Hà Đông trang bị hệ thống ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tạo thuận lợi cho công tác tiếp đón, giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh HIỀN CHI)

Dân vận từ những việc làm cụ thể trong hoạt động và giải quyết công việc hằng ngày để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Những mục tiêu ấy của công tác dân vận chính quyền đang được các cấp, các ngành của Hà Nội tập trung thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, thời gian qua, công tác dân vận chính quyền đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Còn không ít hạn chế

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên, chuyển biến rõ rệt. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định; việc đối thoại với nhân dân được thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, Thành ủy cũng thẳng thắn đánh giá, công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp thuộc thành phố vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Công tác nắm tình hình tư tưởng dư luận nhân dân, tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chưa được cải thiện nhiều… Nguyên nhân của những hạn chế là do một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với cơ quan nhà nước cho nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về quan điểm "xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân"…

Từ thực tế này, ngày 1/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đã được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, đạt hiệu quả tích cực.

Tăng sự hài lòng

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường cho biết, quận phát huy tính công khai, dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, công tác cải cách hành chính được chú trọng đẩy mạnh. Đến nay, 100% số thủ tục hành chính của quận, các phường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thường xuyên được cập nhật công khai theo đúng quy định. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các phường thực hiện nghiêm túc, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của các cấp chính quyền. Quận Tây Hồ đã nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo định kỳ và đột xuất với nhân dân; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Trong khi đó, nhằm tạo thuận lợi cho công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, quận Hà Đông triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt để thay thế việc xếp hàng lấy phiếu theo công nghệ cũ tại bộ phận Một cửa của UBND quận. Điểm khác biệt của hệ thống là công dân không cần chạm vào máy để lấy số thứ tự, chỉ cần đứng trước máy lựa chọn lĩnh vực là tự động nhận diện khuôn mặt và dữ liệu của giao dịch được lưu trữ. Các thông tin về căn cước công dân, dữ liệu công dân cũng được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu khách hàng để quản lý thông tin của người giao dịch. Hệ thống cũng tự động nhận diện thông tin ở lần giao dịch sau, giúp việc giao dịch của công dân được nhanh chóng hơn. "Tôi đã đến đây hai lần để làm thủ tục hành chính và thấy rất tiện lợi, cán bộ hướng dẫn thì nhẹ nhàng, niềm nở", chị Nguyễn Thu Hà ở phường Phú La chia sẻ. Đây chính là cách "dân vận" một cách cụ thể và hiệu quả cao.

Cùng hướng đến mục tiêu này, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho biết, quận tiếp tục chỉ đạo cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý, điều hành. Cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; quan tâm xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong tình hình mới gắn với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Còn ở cấp thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, thành phố yêu cầu các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính thủ tục hành chính; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Có như vậy, công tác dân vận chính quyền mới đạt hiệu quả một cách thực chất.

QUỐC TOẢN