Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Lào Cai

Thứ Hai, 15-11-2021, 17:09
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Chiều 15/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Sùng A Lềnh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thông báo nhanh với cử tri nội dung, kết quả của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia làm 2 đợt gồm họp trực tuyến và trực tiếp. Kỳ họp đã thông qua 2 luật, 12 Nghị quyết, cho ý kiến về 5 dự luật khác. Quốc hội cũng đã nghe và thông qua nhiều báo cáo quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giải quyết, trả lời ý kiến cử tri của các bộ, ban, ngành liên quan…

Tại hội nghị, các cử tri trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã bày tỏ đồng tình với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2021; bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác chỉ đạo cả nước phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri huyện Bảo Thắng kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, nên giao biên chế cấp xã, phường cho cấp huyện; quan tâm đối với đội ngũ bán chuyên trách ở thôn, bản, vì thực tế hiện nay, công việc ở thôn, bản rất nhiều nếu chỉ kiêm nhiệm thì hiệu quả không cao. 

Cử tri cũng đề nghị Trung ương, tỉnh Lào Cai cần có các giải pháp giải quyết dứt điểm về tình trạng ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp Tằng Loỏng, cải thiện đời sống cho người dân trong khu vực. Cùng với đó cần có cơ chế, chính sách giữ lại một phần thu từ khu công nghiệp này để tái đầu tư trở lại về cơ sở hạ tầng, phúc lợi cho người dân đã và đang chịu ảnh hưởng ô nhiễm …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Đồng chí cho rằng, những ý kiến này đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở, cuộc sống dân sinh. Đồng chí đề nghị, tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng cần nghiên cứu, giải quyết thấu đáo trong thời gian sớm nhất. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng chí sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

QUỐC HỒNG