Đắk Nông xếp thứ tư cả nước về số vụ phá rừng

NDO - Ngày 25/11, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo về tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng đến tháng 11/2022 trên địa bàn tỉn Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
Trong 11 tháng của năm 2022, tại Đắk Nông đã xảy ra 308 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 63ha rừng các loại.
Trong 11 tháng của năm 2022, tại Đắk Nông đã xảy ra 308 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 63ha rừng các loại.

Theo kết quả tổng hợp của Tổng cục Lâm nghiệp, trong 11 tháng của năm 2022, tại tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 440 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Trong đó, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ khai thác rừng trái phép. Đặc biệt, tại Đắk Nông đã xảy ra 308 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 63ha rừng các loại. Theo số liệu trên của Tổng cục Lâm nghiệp, Đắk Nông là tỉnh có số vụ phá rừng lớn thứ tư cả nước.

Để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật.