Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được ghi nhận về cơ hội việc làm tốt nhất Việt Nam

NDO - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là 1 trong 3 đơn vị đại học Việt Nam được QS công bố kết quả trên bảng xếp hạng về tính bền vững (QS Sustainability 2023) của các đại học thế giới vừa được công bố tối 26/10.
0:00 / 0:00
0:00
Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Thông tin trên được Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết vào sáng 27/10. Theo đó, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xếp hạng 601+ toàn cầu. Đây là bảng xếp hạng mới do QS chủ động thực hiện với các tiêu chí được phân loại theo 3 nhóm: Trường học bền vững (Sustainable Institutions); Giáo dục bền vững (Sustainable Education) và Nghiên cứu bền vững (Sustainable Research).

Khi tính điểm, các đơn vị sẽ được xem xét theo 2 lĩnh vực là tác động xã hội và tác động môi trường. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được ghi nhận hạng 365 (hạng cao nhất Việt Nam) ở tiêu chí cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp thuộc lĩnh vực tác động xã hội. Về tiêu chí Giáo dục bền vững thuộc lĩnh vực tác động môi trường của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được xếp hạng 501+.

QS Sustainability 2023 là bảng xếp hạng cho thấy các đơn vị đại học trên thế giới đang hành động như thế nào để giải quyết những thách thức lớn nhất về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Để thực hiện bảng xếp hạng này, QS đã quy tụ được hơn 40 chuyên gia hàng đầu thế giới tại 20 quốc gia vào Ban cố vấn xếp hạng của mình. Tổ chức này còn liên hệ với hàng trăm đại diện tại các đơn vị đại học trên toàn cầu và với các đối tác dữ liệu để có những thông tin xếp hạng chuẩn mực nhất.